Rode Poon - TRIGLA LUCERNA
De Rode Poon behoort tot de familie van de poonachtigen; een familie waartoe de, meestal sterk gekleurde, vertegenwoordigers in tropische en gematigde zeeen voorkomen. Er worden 12 geslachten onderscheiden, waaruit 5 soorten voorkomen in Noordwest-Europese wateren en de Middelandse Zee.

Opvallend is de brede doosvormige kop, die niet beschubd is, maar met beenplaten bepanserd; vaak komen er stekels voor. Er zijn twee gescheiden rugvinnen. De voorste, gekromde en priemvormige vinstralen zijn niet door een vinvlies verbonden en de vis 'loopt' ermee als op poten over de bodem.

De paaitijd van de Rode Poon is van mei tot juli.

Verkrijgbaarheid
Rode Poon is het hele jaar door goed verkrijgbaar.

Bereidingsadvies
  * Bakken
  * Stoven
  * Grillen
  * Stomen
  * Barbeque